Laurin & Klement, díl IV. - Velká vítězství | Články | Blog.autodiagnostik.cz

Laurin & Klement, díl IV. – Velká vítězství

Škoda SuperB

Škoda SuperB

Motocyklové závody

V té době se již začínalo na motocyklech závodit a Klement si byl dobře vědom toho, že popularitu může svým strojům opatřit jenom účastí na závodech. Věřil svým strojům, o kterých se vtipkovalo, že je to až nestydaté, co tyto stroje vydrží a tak v roce 1902 poslal dva závodníky na motocyklový závod z Paříže do Vídně. Francie vyslala do boje 14 silných, vyzkoušených strojů, Rakousko tři, z čehož dva tuto namáhavou jízdu vydržely a to byly motocykly L&K. Výsledkem bylo, že firma Curjel, tatáž firma, která Klementa před třemi lety s výsměchem odbyla, ho velmi zdvořile žádala, aby směla jeho značku zastupovat na trhu motorových vozidel. A další úspěch: Známá německá továrna na kola značky Germania požádala, aby směla v Německu stavět motocykly podle systému L&K. Za určitou náhradu jí to bylo firmou Laurin a Klement povoleno, a aby byla ironie dovršena, tatáž firma, která kdysi žádala Klementa, aby s ní korespondoval ve srozumitelné řeči, kladla si pak za čest, že mohla jeho motocykly zastupovat. Klementa však nejvíce těšilo, že si jeho výrobky vítězně razí cestu světem. Na podzim roku 1904 obdržel Klement výzvu, aby se účastnil velkých motocyklových závodů o mezinárodní pohár.

Byl v tom zřejmě určitý záměr, že Klement dostal pozvání teprve, až když ostatní továrny byly již dokonale připraveny. Přesto se závodů se svými dvěma závodníky Václavem Vondřichem a Františkem Tomanem zúčastnil. Vondřich se již v prvních dvou kolech zmocnil vedení, v tom však zasáhla zločinná ruka. Kdosi naházel do jízdní dráhy cvočky a v třetím kole byla Vondřichova guma propíchnuta. Byl tu však ještě Toman, který bojoval hrdinný boj. Do cíle dojel jako druhý, přestože poslední kola jel bez sedadla, maje zbylý hák omotaný pouze svou čepicí. Ani by si na to nebyl postěžoval, až na to kdosi upozornil. Motocykly L&K si tím dobyly velké slávy, nicméně Klement cítil, že se příště musí dokázat více.

Velká vítězství

Druhý závod ve Francii r. 1905 byl též dramatický. Tentokráte byla celá jízdní dráha pokryta většími kousky křemenitého štěrku a neznámé ruce jim zadržely zásilku rezervních pneumatik, které podle závodního řádu musely být domácího původu. Přesto se oba závodníci dokonale připravovali. Projeli i prošli celou závodní dráhu a zkoumali každý kousek terénu, každou maličkost na ostrých záhybech terénu. Na kolenou zkoumali i sklon silnice v nebezpečných místech. Pak se, navzdory chybějícím rezervním pneumatikám, pustili do boje. Díky jejich nedostatku Toman ztroskotal již na začátku závodů, kdy se guma, značně opotřebovaná již zkušebními jízdami, utrhla od ráfku. Zbýval jen Vondřich. Vydrží pneumatiky? Klement, v té době sužovaný revmatismem, při sledování nádherné Vondřichovy jízdy, odhodil obě berle a rozčilením pobíhal po svém místě. Zápas končí, blíží se první jezdec jedoucí k cíli. Ještě nelze rozpoznat, kdo to je… Blíží se a je to Vondřich! Přes dramatický okamžik, kdy se mu v cílovém nasazení do cesty skácela motocyklistka, Vondřich zachoval klid, strhl stroj stranou a za nadšeného volání slávy, dojel k cíli jako vítěz. Teprve osm minut po něm dorazil do cíle vítěz minulého závodu. Klement, nevnímaje bolesti, objímal vítěze, který získal své vlasti vítězný pohár a českému průmyslu dobyl světové slávy.

 
 

Ohlas tohoto vítězství byl dokonalý. Noviny celého světa v nadšených článcích pěly chválu na motocykly L&K. Z 64. závodů, kterých se zúčastnily, dobyly 56 prvních a 59 druhých cen. Ze 146. startujících strojů, dojelo do cíle 142. Poctivá práce českých rukou a mozků vítězila. Poctivá snaha byla korunována úspěchem, úsilí Klementovo se změnilo ve vítězství a přivedlo jeho podnik k dalšímu rozvoji a uplatnění.

 
 

První automobil značky L&K

Klement se však s dosaženým cílem nikdy nespokojil, nikdy se nenechal získanými úspěchy ukolébat do nečinnosti. A tak, zatím co si jeho motocykly dobývaly uznání, pracoval již spolu s Laurinem na prvním automobilu. První vůz uvedli na trh roku 1906. Byla to Laurin & Klement A voituretta (obecné označení malého dvoumístného automobilu) s kardanem, o dvou válcích. Již rok na to připravuje L&K vůz s čtyřválcovým motorem Laurin & Klement B2 a roku 1908 dokončili první osmiválec Laurin & Klement FF. Své stroje pak opět posílali na nesčetné závody, na kterých získávaly první ceny a popularitu, zásluhou známých závodníků Ing. Hieronymuse a hraběte Kolowrata.

Největší automobilka v Rakousku-Uhersku

Vítězil český výrobek a vítězili jeho výrobci, kteří dostávali značné objednávky. Většina vyrobených strojů šla do ciziny, téměř jedna třetina do Ruska, leč doma v Čechách jim přáno nebylo. Lidé jakoby nemohli uvěřit, že i náš člověk se může tak rychle vyšvihnout. Pomluvy, že nejsou ani Češi, ale přivandrovalci, byly to nejmenší, s čím se setkávali. Klement a Laurin však na tyto řeči reagovali tím intenzivnější prací.

V letech 1909-1910 dodali např. jen do Vídně 100 "drožek". Vyráběli auta nákladní, poštovní, vojenská, sanitní ba i silniční válce. Závody rostly úžasnou rychlostí. V době pouhých deseti let vzrostla např. pracovní plocha ze 120m2 na 10.000 m3, počet obráběcích strojů ze 3ks na 200ks a počet zaměstnanců ze 7. na 500. Protože rostoucí počet zakázek stále narážel na nedostatek provozního kapitálu, ale české banky opět projevily neochotu podpořit, musila být továrna obou majitelů v roce 1907 změněna na akciový podnik, aby se mohla dokonale rozvinout. Výsledek byl patrný ihned.

V roce 1911 měla již firma roční výrobu 800 automobilů osobních, 300 motorů stabilních a 300 motocyklů. V roce 1914 byla již největší automobilkou v Rakousko-Uhersku, s největším exportem především do Ruska, kde měla 4 filiálky a do zámoří (Japonsko, Jižní Amerika aj.).

V době největšího rozmachu zasáhla ničivou silou válka. Závod, který byl povětšinou závislý na exportu, ztratil najednou většinu svých odbytišť. Filiálky v Rusku zanikly, nejlepší dělníci byli posláni na vojnu. K tomu se přidala šikana vojenských úřadů. Po Klementovi bylo vyžadováno, aby svým zaměstnancům v ruských filiálkách zamezil vstup do legií. Těžko jim na dálku poroučet a tak mezi prvními jeho lidmi vstoupili do legií např. Louis Tuček, Stanislav Čeček a V. V. Klecanda (pozdější generálové), Igor Vilímek, který padl u Zborova a jiní. Přišly však ještě horší věci. Závod musel začít s výrobou nábojů pro armádu, což mělo jedinou kladnou stránku, že Klement mohl své lidi zachránit od vojenské služby.

Pak přišel radostný rok 1918, svoboda a možnost další tvůrčí práce. Závod se záhy ocitl v novém rozmachu. Bylo nutné jej stále rozšiřovat, počet zaměstnanců vzrostl na 1,5 tisíce. Klement, znamenitý organizátor, čím dál hůře nesl roztříštěnost automobilového průmyslu. Ještě za Rakouska vybízel automobilové továrny, aby se spojily a spolupracovaly směrem k rozumnějšímu a levnějšímu způsobu výroby.

Viděl invazi Ameriky a chtěl se jí ubránit vlastní zbraní Američanů. Měl na mysli Henryho Forda, když volal po spojení, která by umožnilo továrnám pracovat na stejných strojích na různých místech, čímž by se docílilo levnější výroby.

Těžké rozhodnutí

Porozumění nenašel ani v osvobozené vlasti. Byl si však až příliš vědom významu hospodárné výroby a tak posléze sám přistoupil na fúzi se Škodovými závody. Jeho rozhodnutí, učiněné v důsledku svých národohospodářských úvah, pro blaho a další rozmach podniků, v budoucnosti ukázala, že se ve svých předpokladech nezklamal. Nebylo to lehké rozhodnutí. Třicet let poctivé a úspěšné práce svádělo k sobeckému lpění na vlastnictví. Zvítězila však myšlenka. Ta myšlenka, která zvítězila v celém Klementově podnikání. Vedla ho po všech cestách, které si musel vždy nejprve razit a upravovat svým úsilím a vedla ho přes všechny překážky, od jednoho vítězství k druhému, od úspěchu k úspěchu. Láska k práci a oddanost myšlence, to byly dvě základní hodnoty jeho rychlého vzrůstu a rozmachu.

Velký český muž, který si zaslouží náš obdiv

Tak vyrostl Václav Klement v zářivou autoritu našeho průmyslového podnikání. Od knih, které tak rád čítal, přešel k činnosti, která si sama o sobě zasluhovala, aby byla v knihách zachycena. Vytvořil typ českého podnikavého muže, selfmademana, který nepodniká pro vlastní obohacení, nýbrž pro lásku k práci, pro radost z tvoření a pro hospodářskou nezávislost své vlasti. Pro tyto vlastnosti a pro celý jeho bohatý a užitečný život si zasluhuje tuto stručnou zmínku a zasluhuje si, aby žil nejen v dějinách českého průmyslového podnikání, ale i ve vzpomínkách všech mladých lidí, kteří také nechtějí žít nadarmo, ale zasvětit svůj život službě.

Použité zdroje:
Časopis Úspěch, vydavatel Jaroslav Veverka, ročník VI., str. 266 - 280 (archiv naší společnosti)
Kniha Nikola Tesla a jeho tajné vynálezy, autor David Childress, str. 95 - 100
Wikipedia, https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Verbiest, https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE-Rouen_1894

 

Stručný souhrn: V posledním čtvrtém dílu našeho miniseriálu jsme doslova prožili obrovský úspěch strojů a vozidel značky L&K, nejen na poli závodním, ale i průmyslovém a obchodním.

Pavel Kloc on FacebookPavel Kloc on LinkedinPavel Kloc on RssPavel Kloc on Youtube
Pavel Kloc
Technická podpora
Specializuji se na předprodejní a poprodejní technickou podporu aftermarket sériové diagnostiky např. od výrobců Delphi, Hella-Gutmann, Secons a Ross-Tech a paralelní diagnostiky, zejména automobilových osciloskopů MTPro (mt-pro.cz) a Hantek (hantek.cz). Kontaktovat mne můžete na bezplatné lince+420 800 66 44 66 (dostupná i pro volající z SK).

Comments are closed.