Jak správně vybrat automobilový oscilskop

Jak vybrat správný osciloskop?

Jak spravne vybrat osciloskop

Jak spravne vybrat osciloskop

Začínáte s diagnostikou pomocí digitálního osciloskopu? Hledáte vhodný přístroj do začátků? Nevíte, podle kterých kritérií se při výběru rozhodovat? Na jaké parametry a funkce si dát pozor a které naopak v automobilové diagnostice nevyužijete? V tomto stručném nákupním rádci se dozvíte to nejdůležitější, co potřebujete před nákupem vědět.

Před výběrem automobilového osciloskopu nebo alespoň osciloskopu, který vyhovuje potřebám automechanika – diagnostika, si musíte nejprve ujasnit, k jakému účelu a s jakou frekvencí budete přístroj používat. Na nejčastější otázku volajících na naši bezplatnou linku: „Je tento osciloskop použitelný na auta?“ nejčastěji odpovídám otázkami:

 • Jak často a v jakém rozsahu plánujete osciloskop používat?
  Pokud Vaše odpověď zní, pro nárazové použití, tzn. pro občasnou kontrolu snímačů, je zbytečné, abyste do pořízení osciloskopu investovali větší peníze. Těmto potřebám maximálně vyhovuje autoskop
  1008C CZ. Jestliže je Vaším cílem stát se dobrým diagnostikem, ovládnout možnosti osciloskopu v plné míře, používat jej často pro vyhledávání a odhalování závad, pak je vhodné začít rovnou s kvalitnějším zařízením. Osciloskopem vyvinutým přímo pro autodiagnostiku, s funkcí rekordéru měřených signálů, je autoskop MTPro.
 • Plánujete používat osciloskop pouze pro potřeby automobilové diagnostiky?
  Ano, výhradně pro potřeby autodiagnostiky. Pokud jste začátečník a nechcete do nákupu investovat vyšší částku, ale zároveň se v budoucnu chcete stát dobrým diagnostikem, můžete využít náš dlouhodobý prémiový program.Pokud plánujete využívat osciloskop nejen pro potřeby automobilové diagnostiky, ale také například pro hobby využití, opravy spotřební elektroniky apod., doporučuji kvalitnější a cenově dostupný laboratorní USB, nebo stacionární osciloskop.Vyžadujete-li mobilitu, výkon a izolované vstupy, pak je jednoznačnou volbou kvalitní ruční bateriový Handheld Micsig, stvořený pro použití v průmyslovém prostředí.

Po zodpovězení těchto otázek upřesňuji, že v dnešní době prakticky neexistuje digitální osciloskop, který by nebyl použitelný pro diagnostiku osobních a nákladních automobilů a motocyklů. Pro změření většiny běžně měřitelných signálů, postačí jakýkoliv digitální osciloskop, se vzorkováním v řádech od stovek kHz do +/- 2 MHz (2000 kHz). Měření s ním je oproti automobilovému osciloskopu sice obtížnější a vyhodnocování naměřených průběhů nepohodlné, ale je to samozřejmě možné. Takový osciloskop dnes koupíte doslova za pár kaček.

Osciloskopy navržené a vyrobené speciálně pro potřeby paralelní autodiagnostiky nebo na osciloskopy, které této potřebě nejlépe vyhovují zpravidla nejsou levné.

Důležité parametry osciloskopu

Při výběru osciloskopu vhodného pro autodiagnostiku byste měli dbát na tyto parametry:

 • Počet kanálů – říká, kolik má osciloskop analogových BNC vstupů. Při diagnostice chceme vidět co nejvíc, co vstup to signál (snímač/akční člen), platí tedy čím více kanálů, tím lépe. I když při „běžném“ měření sahá většina uživatelů maximálně po dvou až čtyřech kanálech. Při výběru je nutné dbát na udávanou vzorkovací rychlost. V angličtině se kanály označují zkratkou CH (channel) a číslem.
 • Vzorkovací frekvence – vzorkovací rychlost nebo frekvence je definována počtem nasnímaných vzorků za sekundu. Čím vyšší je vzorkovací schopnost, tím vyšší je „rozlišení“ a tím více detailů je osciloskop schopen zobrazit. Pro potřeby autodiagnostiky postačí osciloskop od 2 do 10 MHz. Celková vzorkovací rychlost osciloskopu se udává většinou pro jednokanálový režim. Pokud pracujete ve dvoukanálovém režimu, rychlost dělíme dvěma, pokud ve tříkanálovém, třemi atd. V angličtině se pro vzorkovací rychlost užívá výraz Sampling Rate.
 • Šířka pásma – šířka kmitočtového pásma je zásadní pro měření signálu. Pokud roste frekvence měřeného signálu, klesá schopnost osciloskopu přesně signál zobrazit. Pokud osciloskop nedisponuje dostatečnou šířkou pásma, není schopen vykreslovat vysokofrekvenční změny – zmizí hrany, zkreslí se amplituda a zmizí detaily. Tzn. vyšší šířka pásma poskytuje lepší interpretaci měřeného signálu. V angličtině se pro šířku pásma používá výraz Bandwidth.
 • Vertikální rozlišení – se také týká digitálně analogového převodníku – osciloskopu. Definuje, s jakou přesností se převede vstupní (analogový) signál do digitální úrovně. Dá se říci, že čím vyšší vertikální rozlišení je udáváno, tím přesnější je rozlišovací schopnost osciloskopu. Vertikální rozlišení určuje, kolika bity je popsaná úroveň měřeného signálu. V angličtině se pro vertikální rozlišení užívá výraz Vertical Resolution.
 • Vstupní citlivost – vstupní rozsah udává rozsah měřitelného napětí, které je osciloskop schopen zobrazit. V angličtině se pro vstupní citlivost užívá výraz Sensitivity. Velmi důležitým faktorem je také parametr maximálního vstupního napětí. V autodiagnostice je tato hodnota velmi důležitá, protože se s vyšším, nikoliv vysokým, napětím setkáváte např. u testů primárního okruhu zapalování nebo testu vstřikovacích trysek zážehových motorů. Pokud má osciloskop nižší vstupní napětí, je nutné mezi měřící kabel a vstup osciloskopu zapojit atenuátor (napěťový dělič), aby nedošlo k poškození osciloskopu, popřípadě i PC. Pro diagnostiku je ideální vstupní ochrana od 400 V.

Neméně důležité jsou i hloubka paměti, vstupní vazba a spouštění (Trigger). Pokud máte více dotazů, rádi Vám na ně odpovíme na naší bezplatné zákaznické lince 800 66 44 66.

Automobilové osciloskopy

U ryze automobilového osciloskopu není až tak důležitá vzorkovací rychlost, jako tyto vlastnosti:

 • Integrovaný rekordér schopný pořizovat dlouhé záznamy.
 • Ochrana vstupních kanálů proti přepětí optimálně nad +/- 400 V.
 • Funkce motortesteru, umožňující rychlou, na obsluhu nenáročnou diagnostiku spalovacích motorů. Motortester může např. znázorňovat relativní kompresi ve sloupcových grafech, provádět test rovnoměrnosti chodu motoru, vyhodnocovat systém zapalování apod. 
 • Interpretace a zobrazení důležitých elektrických i neelektrických měřených hodnot a fyzikálních veličin, např. jednotky tlaku, otáčky motoru apod.
 • Široké možnosti práce s naměřenými průběhy pro jejich dobré pochopení.
 • Měřicí pravítka pro znázornění úhlu natočení klikové hřídele ve vztahu ke sledovaným veličinám, např. kompresnímu tlaku, synchronizaci apod.
 • Snadno pochopitelné uživatelské prostředí a integrovaná databáze přednastavení. Čím rychleji osciloskop nastavíte, tím rychleji měříte.
 • Možnost vytváření vlastní znalostní báze naměřených průběhů.
 • Zpětné prohlížení a vyhodnocování pořízených záznamů bez nutnosti připojeného osciloskopu.
 • Možnosti exportu naměřených dat do různých formátů.

Čím více informací dovede autoskop a jeho ovládací program analyzovat, tím lepší automobilový osciloskop je. U běžných osciloskopů se s těmito funkcemi buď nesetkáte vůbec nebo jen ve velmi omezeném rozsahu.

V praxi se co nejvíce hledí na úsporu času, proto mezi nejlepší automobilové osciloskopy patří právě ty s co možná nejjednodušším a nejrychlejším ovládáním, protože určitý čas zabere i zapojování kabeláže na straně vozidla.

Cena vs. hodnota

Co přesně od automobilového osciloskopu očekáváte a jakou hodnotu pro Vás bude mít? Cena a užitná hodnota jsou dva různé pojmy, které se často rozcházejí. Dnes již není důvod platit za profesionální automobilové osciloskopy horentní sumy.

Doprovodné služby a podpora

Neopomenutelným faktorem při výběru automobilového osciloskopu je možnost jeho předvedení prodejcem před prodejem, školení, dodávaná technická podpora, aktualizace programu a odborný záruční a pozáruční servis.

Osciloskop MTPro

MTPRO

Pokud uvažujete o profesionálním automobilovém osciloskopu za fantastickou cenu, pak je pro Vás MTPro to pravé ořechové.

MTPro je odborníky právem označován za jeden z nejlepších automobilových osciloskopů na našem trhu. Jeho pořízením získáváte v jediném zařízení osmi, popřípadě „devítikanálový“ digitální osciloskop, signální zapisovač, signální rekordér a výkonný motortester – to vše za fantastickou cenu.

Přístroj rádi půjčujeme na zkoušku ?

Prohlédněte si reference od našich zákazníků

Osciloskopy vhodné pro autodiagnostiku

Pro základní paralelní diagnostiku postačí opravdu papírově „slabý“ osciloskop. Frekvence většiny měřených signálů jsou velmi nízké (v řádech desítek kHz). Výjimku tvoří především diagnostika sériových sběrnic.

Standardní sériová sběrnice CAN-BUS (High CAN), užívaná ve vozidlech, má rychlost přenosu dat 500 kbits/Sec a je využívána pro sběrnici pohonu (ABS, Motor…). Pro běžnou diagnostiku sériové sběrnice CAN (zkrat, přerušení) tedy plně vyhovuje vzorkovací schopnost osciloskopu 5 MHz.

Pro podrobnou analýzu sériových sběrnic se používá logický analyzátor, nikoliv osciloskop (osciloskop má analogové vstupy, ne digitální). Navíc, jako interpret datových přenosů po sériové sběrnici slouží sériová diagnostika.  Existují však osciloskopy (Micsig) i automobilové (Pico), které mají integrované analyzátory sériových sběrnic. Pro potřeby měření vysokorychlostních signálů a signálů sériových sběrnic vyjde levněji, když si jako doplněk pořídíte levnější USB 20 MHz dvoukanálový osciloskop.

Minimální požadavky na osciloskop

Dá se říci, že pro měření snímačů a akčních členů si vystačíte s libovolným osciloskopem za pár kaček. Dostačující osciloskop pro běžnou automobilovou diagnostiku by měl disponovat těmito vlastnostmi:

 • Rychlost vzorkování – min. 2 MHz
 • Vertikální rozlišení – min. 8 Bitů
 • Počet kanálů – min. 2 kanály
 • Možnost záznamu – alespoň v řádu několika sekund
 • Nastavitelné útlumy a sw násobiče – 10:1; 100:1; 1000:1; 10000:1 (optimálně pro test sekundáru)

Pokud nechcete používat osciloskop každý den nebo jste začátečník, kterému do začátku postačí vhodný a levný přístroj, je zbytečné, abyste do něj investovali neúměrně vysokou částku.

Osciloskop hantek 1008C

Osciloskop hantek 1008C

V naší nabídce na internetových obchodech  hantek.cz nebo autodiagnostik.cz naleznete velmi levný osciloskop Hantek 1008C CZ, upravený pro potřeby automobilové diagnostiky. 1008C, je dlouhodobě nejúspěšnějším zástupcem levných osciloskopů pro začátečníky a uživatele, kteří sáhnou po osciloskopu jednou čas.

Pokud jste začátečník a plánujete si později zakoupit pořádný automobilový osciloskop, máme pro Vás připravený prémiový program zpětného výkupu oproti slevě na MTPro.

Osciloskopy nejen pro autodiagnostiku

Pokud zvažujete osciloskop vhodný nejen pro automobilovou diagnostiku, ale i pro další využití, rozhodně se nespokojíte s nízkou vzorkovací rychlostí a parametry, které jsou pro potřeby paralelní diagnostiky dostačující. Z naší nabídky můžeme nabídnout osciloskopy hantek.cz a micsig.eu.

Mezi dobře využitelné osciloskopy v rámci paralelní diagnostiky patří i ruční přenosné Handheldy, které často dosahují vysoké vzorkovací frekvence (vhodné pro široké použití) a obsahují v sobě i digitální multimetr.

MICSIG Serie MS300

MICSIG Serie MS300

Osciloskopy Micsig.eu disponují i triggery sériových sběrnic CAN a LIN, dotykovým displayem, bytelným provedením a za příplatek nabízejí galvanicky oddělené kanály, které umožňují měřit na sobě nezávislé zdroje napětí s různou kostrou.

Nevýhodou těchto handheldů je ovládání v anglickém jazyce, které vyžaduje zkušenější obsluhu. Naopak výhodou je mobilita, rychlost měření a absence připojování přístroje k PC.

Měření snímačů a akčních členů pomocí osciloskopu není nic složitého, tak není důvod z toho dělat žádnou vědu. Jak porozumět nejdůležitějším průběhům je obsaženo v každé lepší učebnici pro střední odborná učiliště. V praxi se běžné diagnostické případy neustále opakují a není důvod se osciloskopu bát. Zvládne ho každý dobrý automechanik.

Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného osciloskopu pro Vaši aplikaci, obraťte se prosím s konkrétním požadavkem na naši bezplatnou zákaznickou linku 800 66 44 66 (s předvolbou +420 je linka dostupná i pro volající ze Slovenska). Rádi Vám poradíme.

Pavel Kloc on FacebookPavel Kloc on LinkedinPavel Kloc on RssPavel Kloc on Youtube
Pavel Kloc
Technická podpora
Specializuji se na předprodejní a poprodejní technickou podporu aftermarket sériové diagnostiky např. od výrobců Delphi, Hella-Gutmann, Secons a Ross-Tech a paralelní diagnostiky, zejména automobilových osciloskopů MTPro (mt-pro.cz) a Hantek (hantek.cz). Kontaktovat mne můžete na bezplatné lince+420 800 66 44 66 (dostupná i pro volající z SK).

Comments are closed.